فهرست مقالات سایت


تله متری ( پایش ) مبتنی ب...
تله متری ( پایش ) مبتنی ب...

با ظهور و ورود تکنولوژی های پیشرفته و سریع، اثر متقابل بین نرم افزار و سخت افزار یک شیوه و روش مفید ...

سلیمان زاده

جایگاه اسکادا و تله متری ...
جایگاه اسکادا و تله متری ...

اگرچه كمبود آب يا عدم بهره وري مناسب از آن مانعي جدي در راه توسعه كشورها محسوب مي شود، ليكن امروزه ...

سلیمان زاده

آشنایی با پروتکل ModBus
آشنایی با پروتکل ModBus

ModBus یک پروتکل ارتباطی است که اولین بار توسط شرکت MODICON در سال 1979 ایجاد و به بازار عرضه شد، پر...

سلیمان زاده