رونمایی از سنسور اندازه‌گیری آنلاین سطح آب چاه در آبفار خراسان رضوی