محصولات ساباد

شارژ کنترلر به منظور محفاظت باتری در برابر اضافه شارژ و جلوگیری از تخلیه بیش از حد باتری استفاده می شود.

جمع آوری و ارسال اطلاعات در بستر GSM و GPRS و نمایش در وبسایت بصورت آنلاین

این سیستم ها به منظور اندازه گیری ارتفاع مخازن آب استفاده می شوند و ارتفاع مخزن را در چهار سطح با اس ام اس گزارش می کنند.

با استفاده از این دستگاه توزیع آب به صورت کارتی اتجام می گیرد. افراد با تهیه و شارژ کارت های RFID و کارتهای بانکی می توانند به صورت 24 ساعته برداشت آب داشته باشند.

سیستم های بیسیم رادیوی جهت کنترل سطح مخازن آب در فواصل دور

اندازه گیری سطح استاتیک و دینامیک چاه های آب با دقت بسیار بالا

نرم افزار مانیتورینگ تحت وب پانیا با قابلیت جمع آوری، ذخیره، نمایش، نظارت، گزارش گیری، نمودار و تحلیل داده ها، هشدارها و خطاهای سیستم