نرم افزارها

نرم افزارها:

نرم افزار و درایور ویندوز : Pania Windows

نرم افزار کنترلی اندروید : Pania-1.2.0

نرم افزار تنظیمات اندروید : 1.0.9 Pania Config

 

دفترچه های راهنمای دستگاه ها:

دانلود دفتر چه راهنمای بیسیم کنترل سطح مخزن آب (KIAB)

دانلود دفترچه راهنمای دیتالاگر های GSM\GPRS و اعلام هشدار پیامکی (PANIA)

دانلود دفترچه راهنمای شارژ کنترلر خورشیدی  S10 12/24

 

تنظیمات نرم افزاری:

سیستمهای پانیا با دو روش نرم افزاری و پیامکی قابل تنظیم می باشند

الف: مراحل تنظیم سیستمهای GSM/GPRS  پانیا بوسیله نرم افزار به شرح زیر است :

تصویر 1:

 1. اتصال دستگاه به کامپیوتر جهت تنظیمات سیستم
 2. پورت متصل شده
 3. پورتهای کامپیوتری موجود جهت انتخاب پورت مناسب
 4. اتصال دستگاه به کامپیوتر
 5. مدل سیستم
 6. شماره سریال دستگاه
 7. بارگذاری تنظیمات سیستم وصل شده
 8. ذخیره تنظیمات سیستم وصل شده
 9. بارگذاری اطلاعات پیش فرض
 10. ذخیره اطلاعات پیش فرض

——————————————————————————————————

تصویر2:

 1. تنظیمات عمومی
 2.  ورودیهای 220AC ولت
 3.  ورودیهای DC
 4.  ورودیهای آنالوگ
 5.  خروجیهای رله و مدباس
 6. نظیمات تله متری

——————————————————————————————————

تصویر3:

 1. تعریف نام پروژه
 2. وارد کردن شماره مدیر
 3. زنگ به کاربر
 4. اس ام اس به کاربر
 5. قابلیت کنترل رله
 6. قابلیت گزارش به مدیر
 7. وارد کردن اپراتور 1 تا 4
 8. کاربر ویژه با قابلیت کنترل به وسیله دستگاه
 9. فعال و غیرفعال کردن کاربر ویژه
 10. کاربر خاص با قابلیتهای ADMIN جهت تنظیمات از راه دور
 11. فعال کردن کاربر خاص

 

——————————————————————————————————

تصویر4:

 1. تعریف متن پیام در زمان وصل برق
 2. تعریف متن پیام در زمان قطع برق
 3. امکان ارسال پیغام خطا در زمان وصل شدن برق ورودی
 4. امکان ارسال پیغام خطا در زمان قطع شدن برق ورودی
 5. تعریف متن پیام ورودیهای 220AC در زمان وصل شدن
 6. تعریف متن پیام ورودیهای 220AC در زمان قطع شدن
 7. امکان ارسال هشدار در زمان وصل ورودی
 8. امکان ارسال هشدار در زمان قطع ورودی

 

——————————————————————————————————

تصویر 5:

 1. تعریف متن پیام ورودیهای DC (5تا15ولت) در زمان وصل شدن
 2. تعریف متن پیام ورودیهای DC (5تا15ولت) در زمان قطع شدن
 3. امکان ارسال هشدار در زمان وصل ورودی
 4. امکان ارسال هشدار در زمان قطع ورودی
 5. تعریف مقدار اولیه کنتور در دستگاه
 6. فعال کردن کنتور(بااین کار ورودی DC2 تبدیل به کنتور میشود)
 7. فعال کردن ارسال اتوماتیک مقدار کنتور از طریق SMS
 8. فاصله زمانی بین ارسال SMS
 9. ضریب کنتور(چند تعداد پالس معادل یک شماره است)

 

——————————————————————————————————

تصویر 6:

 1. انتخاب نوع سنسور**
 2. انتخاب واحد سنسور
 3. مقدار معادل در 4Ma
 4. مقدار معادل در 20ma
 5. حد هشدار پایین
 6. حد هشدار بالا
 7. انتخاب از آنالوگهای پیش فرض
 8. واحد سنسور

**(AN1 و AN2 هرنوع سنسور آنالوگی می تواند باشد, AN3 تا AN4 از مقادیر پیش فرض استفاده شود)

 

——————————————————————————————————

تصویر 7:

 1. تعریف نام رله
 2. فعال و غیرفعال کردن خاموش و روشن کردن رله با SMS
 3. فعال و غیر فعال کردن ریست کردن رله با **SMS
 4. تظیمات مدباس دستگاه یک
 5. تنظیمات مدباس دستگاه دو
 6. انتخاب نوع تجهیز
 7. انتخاب انتخاب آدرس شبکه(255-2)

**(در هنگام RESET کردن رله ابتدا رله بمدت 3ثانیه وصل شده سپس قطع می شود)

 

——————————————————————————————————

تصویر 8:

 1. فعال کردن ارسال داده از طریق GPRS
 2. فاصله زمانی بین رسال داده های GPRS(دقیقه:ساعت)
 3. آدرس سرور جهت ارسال داده
 4. آدرس پشتیبان در صورت قطع بودن آدرس اصلی
 5. فعال و غیرفعال کردن ارسال دادهای مدباس از طریق GPRS
 6. فعال و غیرفعال کردن ارسال خودکار دادها از طریق SMS در زمان قطعی GPRS
 7. فعال کردن ارسال دادها به وسیله پنل SMS
 8. فاصله زمانی بین ارسال SMSها(دقیقه:ساعت)
 9. شماره پنل SMS