پروژه ها

برخی از فعالیت ها و پروژه ها

 

پروژه های اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن :

 

فروش بیش از 1000 لینک اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخازن آب در سطح کشور

فروش 40 لینک اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن به آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

فروش بیش از 20 لینک اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن به آب و فاضلاب روستایی استان قم

فروش بیش از 50 لینک اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن در استان آذربایجان غربی

اجرای بیش از 30 لینک سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن و سیستم های کنترل و اعلام هشدار تولیدی این شرکت در استان خراسان جنوبی توسط شرکت نیکاب

اجرای سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن و سیستم های کنترل و اعلام هشدار پیامکی آب و فاضلاب شهری اراک استان مرکزی

اجرای سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن و سیستم کنترل و اعلام هشدار مجتمع آبرسانی شهید فهمیده  شهرستان قاین

فروش اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن به شرکت قند پیرانشهر

فروش اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن به شرکت پتروشیمی کازرون

اجرای سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن در مجتمع آبرسانی شهید نازی شهرستان طرقبه شاندیز

اجرای سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن در مجتمع های آبرسانی امامت و نصر شهرستان خوشاب شامل 11 مخزن و ایستگاه پمپاژ

اجرای سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن در مجتمع آبرسانی موسی آباد شهرستان تربت جام

اجرای سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن در مجتمع آبرسانی التاتو شهرستان فریمان

اجرای سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن در مجتمع فریمانه شهرستان جغتای

اجرای سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن در مجتمع گلستان شهرستان مه ولات

فروش 4 لینک سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن به کشور های همسایه

اجرای سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن در استان گلستان

اجرای اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران

اجرای سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن در استان های گیلان – فارس – کرمانشاه – اردبیل – البرز – اصفهان – مازندران و …

 

پروژه های دستگاه کنترل و اعلام هشدار پیامکی پانیا :

 

فروش بیش از 500 دستگاه کنترل و اعلام هشدار پیامکی پانیا در سطح کشور

فروش بیش از 10 دستگاه سیستم کنترل و اعلام هشدار پیامکی پانیا در شرکت خدماتی شهرک صنعتی استان سمنان

اجرای تله متری مبتنی بر GPRS و اتوماسیون رادیویی در استان خراسان رضوی ( شامل 28 شهرستان و بیش از 500 محل )

اجرای سیستم اعلام وضعیت و کنترل مبتنی برGSM در 12 چاه و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب شهری شهرستان تربت حیدریه

اجرای سیستم اتوماسیون رادیویی و سیستم کنترل و اعلام هشدار مجتمع آبرسانی شهید فهمیده  شهرستان قاین

اجرای بیش از 30 لینک اتوماسیون بیسیم و سیستم های کنترل و اعلام هشدار تولیدی این شرکت در استان خراسان جنوبی توسط شرکت نیکاب

اجرای اتوماسیون بیسیم و سیستم های کنترل و اعلام هشدار پیامکی آب و فاضلاب شهری اراک استان مرکزی

اجرای پروژه اتوماسیون پیامکی کنترل سطح مخازن پانیا در استان خراسان شمالی (بیش از 30 لینک)

اجرای سیستم کنترل و اعلام هشدار پیامکی پانیا در آب فاضلاب شهری استان خراسان رضوی

 

چند نمونه از پروژه های اجرا شده

 

عنوان پروژه : اتوماسیون بیسیم تیمنک –  شهرستان تربت جام

ارتفاع منبع : 1202متر

ارتفاع ایستگاه پمپاژ: 1066 متر

موانع: تپه ماهورهای متعدد بین ایستگاه پمپاژ و منبع فاصله ایستگاه پمپاژ تا منبع: 12.5 کیلومتر

 

عنوان پروژه : پروژه اتوماسیون بیسیم روستای زیگ شهرستان نیشابور

ارتفاع منبع : 1677 متر

ارتفاع ایستگاه پمپاژ: 1609 متر

حداکثر ارتفاع کوه های بین مسیر: 1728 متر

فاصله ایستگاه پمپاژ تا منبع: 5.6 کیلومتر

 

عنوان پروژه : پروژه اتوماسیون بیسیم روستای فریزی شهرستان چناران

ارتفاع منبع : 1684 متر

ارتفاع چاه: 1537 متر

اختلاف ارتفاع چاه و منبع: 144 متر

فاصله چاه تا منبع: 2 کیلومتر

منبع در دره ای به عمق 120 متر واقع شده