راهکار 1: کنترل بیسیم رادیویی سطح مخازن آب

راهکار 1: کنترل بیسیم رادیویی سطح مخازن آب

در بسیاری از از پروژه ها از جمله آب و فاضلاب نیاز است تا آب به نقطه ای دور پمپاژ و در مخزن ذخیره گردد. در این نوع پروژه ها مهمترین مسئله کنترل سطح مخزن می باشد به صورتی که منبع سرریز نداشته باشد و همچنین بدون آب نشود.

با استفاده از سیستم های اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن کیاب (KIAB) تولیدی شرکت می توان به صورت موثر سطح مخازن را کنترل کرد.

نحوه کار سیستم ها به صورت شماتیک در عکس قابل مشاهده است. نحوه کار بدین صورت است که یک دستگاه (فرستنده) در محل مخزن نصب می شود و سطح آب را اندازه گیری می کند و فرمان روشن و خاموش پمپ را برای دستگاه دیگر(گیرنده) که در سمت پمپاژ نصب شده ارسال می کند.

دستگاه گیرنده هم بعد از اطمینان از درستی فرمان آن را عملی می کند و تایید دریافت و اعمال فرمان را برای فرستنده ارسال می کند.

کاربردها:
آب و فاضلاب روستایی و شهری، صنایع مختلف از جمله کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی، کارخانه های پتروشیمی، کارخانه های قند، معادن … و  هر مکانی که بین ایستگاه پمپاژ و مخزن آب فاصله باشد.
در برخی پروژه ها حتی در فاصله 100 متری هم از این سیستم ها استفاده شده است زیرا امکان استفاده از کابل مقدور نبوده یا اینکه کابل ها سرقت می شده است.

فرستنده فلوترهای بیسیم در دو نوع برقی و خورشیدی تولید شده است، در پروژه هایی که در محل منبع، برق شهری وجود ندارد از نوع خورشیدی استفاده می شود. تغذیه سیستم از طریق سلول خورشیدی و باتری تامین میشود. در این نوع سیستم ها کنترل شارژ در داخل خود دستگاه قرار دارد و نیاز به کنترل شارژ خارجی نمی باشد. توان مصرفی پایین دستگاه باعث کاهش هزینه سلول، باتری و هزینه نگهداری سیستم می شود.