جایگاه اسکادا و تله متری در مدیریت شبکه های آبرسان…

جایگاه اسکادا و تله متری در مدیریت شبکه های آبرسان…

Category : مقالات

اگرچه كمبود آب يا عدم بهره وري مناسب از آن مانعي جدي در راه توسعه كشورها محسوب مي شود، ليكن امروزه فن آوري و توان علمي ملت ها بر اين حكم تاريخي غلبه كرده و مي توان با به كارگيري تكنولوژي هاي نوين و مديريت صحيح، راه هاي مقابله با اين چالش ها را ترسيم نمود.
در واقع خشكسالي هاي پي در پي گذشته ومتعاقب آن جيره بندي آب شرب زنگ خطري براي متوليان تامين آب شرب شهرها و روستاها بوده است و از این رو همواره در پي يافتن راه حلي مناسب براي حل مشکل  آب مورد نياز و از آن مهم تر مديريت صحيح آن بوده اند.


اين ديدگاه براي كليه مهندسين و متخصصين منابع آب، وظيفه اي خطير به وجود مي آورد كه با رعايت اصول صرفه جوئي در تولید، توزیع و مصرف، با به كار گرفتن دانش فني و علمي منطبق با استانداردهاي جهاني و شناخت بيشتر منابع آب و تأسيسات آبي، روند رسيدن به مرزهاي بحران آب را كندتر نمايند.
يكي از روش هاي مناسب براي تحقق مديريت كارآمد تأمين و توزيع آب، تهيه و اجراي طرح های جامع كنترل هوشمند تأسيسات آبرساني به عنوان شريانهاي حياتي است. ابزار تحقق اين نظارت جامع، سامانه‌هاي Scada مي‌باشد. سامانه‌هاي اسكادا Supevisory control and data aquistion ديسپاچينگ (در صنعت برق) و تله‌متري و كنترل از راه دور (در صنعت آب و فاضلاب) نامیده می شود.
امروزه برای تامین مطمئن و مداوم آب شرب شهرها وروستاها،  همچنین توزیع بهینه ی آن از نظر کیفی و کمی و اشراف کامل به زوایای امر و کنترل دایم موارد مربوطه، استفاده از سامانه های اسکادا، تله متری و کنترل از راه دور به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر درصنعت آب اکثر کشورها شناخته شده است .
باتوجه به اهميت به كارگيري سيستم‌هاي تله‌متري و كنترل از راه دور (اسكادا) در بهبود بهره‌برداري از تأسيسات آب و فاضلاب كشور و تأثير قابل ملاحظه در افزايش راندمان كمي و كيفي پارامترهاي بخش آب و فاضلاب، استفاده از این سیستم ها در دستور کار شرکت ها آب و فاضلاب شهری و روستایی قرار گرفته است.

مزایای استفاده از سامانه های اسکادا و تله متری در شبکه های آبرسانی

با بهره گیری از یک سامانه ی کنترلی شامل سخت افزار و نرم افزار با قابلیت اعتماد و دقت بالا، می توان بر کلیه  فرآیندهای تولید، انتقال، ذخیره سازی و توزیع آب، نظارتی مطلوب داشت.
با توجه به ماهیت شبکه آبرسانی و فاصله منابع تولید به ویژه چاه ها و مخازن از یکدیگر و نیز از ایستگاه های پمپاژ، کنترل شبکه آبرسانی مستلزم وجود تعداد زیادی اپراتور و هزینه های بالای بهره برداری و نگهداری  و رفت و آمد و قبول خطاهای ناشی از عملکرد اشتباه و یا تاخیرات آنها می باشد که با نصب سامانه های اسکادا، تله متری و کنترل از راه دور می توان کل شبکه آب رسانی را همزمان در یک یا چند محل و با تعداد محدودی اپراتور تحت کنترل قرار داد و تصمیم های صحیح را سریع و با توجه به موقعیت های مختلف اتخاذ کرد. این که مدیران و مسئولان مختلف بتوانند در هر لحظه و از هر مکان بر اساس درجه ی اولویت و دسترسی خود بر فرآیند تولید، انتقال و توزیع نظارت داشته و در صورت امکان و مجاز بودن از لحاظ دسترسی، بتوانند این فرآیند را کنترل و هدایت کنند، هدفی است که با طراحی یک شبکه ی اسکادا با پایه گذاری صحیح سخت ا فزاری و نرم افزاری می توان به آن دست یافت.
اهداف کلی استقرار سامانه های اسکادا و تله  متری در تاسیسات آب وفاضلاب به شرح زیر است که در ادامه توضیح چند مورد آنها داده شده است :


1-    مدیریت تولید، انتقال و ذخیره سازی آب
2-    مدیریت مصرف
3-    مدیریت فشار
4-    مدیریت تقاضای شبکه
5-    مدیریت آب بدون در آمد
6-    مدیریت انرژی
7-    مدیریت کیفیت آب
8-    حفاظت فیزیکی تاسیسات
9-    استقرار سیستم ERP


Leave a Reply